Diagnostyka

Zdjęcia RTG: to obrazowanie narządów wewnętrznych przy wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.

Wykonujemy:

 • zdjęcia RTG głowy
 • zdjęcia RTG klatki piersiowej
 • zdjęcia RTG jamy brzusznej
 • zdjęcia RTG kończyn
 • zdjęcia RTG kręgosłupa
 • zdjęcia RTG z kontrastem

Jak przygotować pacjenta do zdjęcia RTG?

Najczęściej do zdjęcia RTG wymagana jest sedacja, dlatego pacjent powinien być na czczo.

Ultrasonografia (USG): jest to badanie nieinwazyjne, niebolesne, pozwalające szybko ocenić narządy wewnętrzne, wykorzystujące ultradźwięki. USG w przeciwieństwie do zdjęć RTG pomaga szczegółowo ocenić narządy wewnętrzne.

Diagnostyka weterynaryjna

Jakie rodzaje USG można wykonać?

 • USG oka
 • USG szyi
 • USG klatki piersiowej
 • USG narządów jamy brzusznej
 • USG układu mięśniowego, więzadłowego i ścięgien
 • USG układu rozrodczego

Jak przygotować pacjenta do badania USG?

Do badania USG jamy brzusznej pacjent powinien być na czczo. W przypadku badania USG innych części ciała nie jest to wymagane. Pęcherz moczowy powinien być pełny do badania USG.

Badanie otoskopowe (otoskopia): pozwala na zdiagnozowanie chorób ucha zewnętrznego. Badanie otoskopowe pozwala na wykrycie zmian nowotworowych/polipów w kanale słuchowym, ocenę ściany kanału słuchowego, ocenę błony bębenkowej.

Badanie oftalmoskopowe (oftalmoskopia): to badanie okulistyczne. Pozwala na ocenę dna oka, soczewki, rogówki. Pozwala postawić diagnozę odklejenia siatkówki, zmętnienia soczewki, sklerotyzacji soczewki, zapalenia nerwu wzrokowego.

USG jamy brzusznej:

Wątroba o prawidłowej wielkości i kształtu, o normalnej/ wzmożonej echogeniczności, bez zmian guzowatych.
Krawędzie wątroby ostre/zaokrąglone.
Drogi żółciowe nieposzerzone, pęcherzyk żółciowy cienkościenny, bez złogów.
Trzustka o prawidłowej echogeniczności, bez zmian ogniskowych.
Śledziona niepowiększona, bez uchwytnych zmian.
Węzły chłonne niepowiększone.
Wolny płyn w jamie otrzewnej niewidoczny.
Pętle jelit o zachowanej perystaltyce, ściana jelita cienkiego o grubości.
Nerka prawa o wielkości, nerka lewa o wielkości . Obie nerki prawidłowej wielkości i kształtu, bez cech zastoju moczu.
Pęcherz moczowy miernie wypełniony aechogenicznym moczem, bez złogów.