Anestezjologia

Znieczulenie pacjenta jest wymagane do procedur operacyjno- zabiegowych. Pacjenci mogą być wprowadzani w sedację, znieczulani miejscowo lub wprowadzani w znieczulenie ogólne czyli takie bez zachowania świadomości.

Znieczulenie miejscowe polega na braku czucia bólu w okolicy, która została znieczulona. Do znieczulenia miejscowego używana jest lidokaina, bupiwakaina.

Sedacja polega na podaniu środków znieczulających, które obniżają aktywność układu nerwowego, ale z zachowaniem świadomości. Pacjent jest senny, uspokojony. Sedacja jest stosowana zazwyczaj do wykonywania zdjęć RTG, drobnych zabiegów, uspokojenia pacjenta.

Premedykacja polega na podaniu środków farmakologicznych przed znieczuleniem ogólnym w celu uspokojenia, relaksacji pacjenta. Również podczas premedykacji zazwyczaj podawany jest środek przeciwbólowy w celu zapobiegania bólowi. Po premedykacji następuje indukcja czyli wprowadzanie pacjenta w stan narkozy ogólnej. Do indukcji najczęściej stosuje się propofol lub alfaxalon. Po indukcji w momencie kiedy zniesiony jest odruch kaszlu pacjent zostaje u nas zaintubowany (tzn do tchawicy jest wprowadzona rurka dotchawicza). Intubacja umożliwia podanie pacjentowi tlenu podczas znieczulenia oraz ułatwia proces wymiany gazowej u znieczulonego pacjenta.

Znieczulenie ogólne czyli narkoza może być prowadzona jako TIVA (total intravenous anaesthesia czyli całkowite znieczulenie dożylne). Oznacza to, że podtrzymanie znieczulenia osiągane jest poprzez podawanie środków farmakologicznych wyłącznie drogą dożylną.

Znieczulenie ogólne również może być podtrzymywane przez anestetyki wziewne i wtedy nazywa się znieczuleniem wziewnym (inhalacyjnym). Znieczulenie wziewne uważane jest za jednym z bezpieczniejszych metod podtrzymywania znieczulenia szczególnie przy dłuższych zabiegach operacyjnych.

Znieczulenie częściowe dożylne (PIVA) jest wykorzystywana do obniżenia poziomu podawanych anestetyków wziewnych oraz zapobiegania, lepszej kontroli przeciwbólowej w trakcie zabiegu. Polega na dożylnym podaniu środków w trakcie znieczulenia wziewnego np. alfa2agonistów, opioidowych leków przeciwbólowych jak fentanyl, propofolu, benzodiazepin (diazepamu, midazolamu).

Jak my znieczulamy?

Każde znieczulenie jest dobierane indywidualnie, w zależności od wieku pacjenta, planowanego zabiegu, współistniejących chorób. U nas stosujemy:

  • znieczulenie miejscowe regionalne, znieczulenie nadoponowe, znieczulenie miejscowe przy zabiegach stomatologicznych, znieczulenie nasiękowe z użyciem cewników
  • znieczulenie TIVA, znieczulenie PIVA
  • znieczulenie inhalacyjne przeprowadzane na wysokiej jakości sprzęcie z użyciem Izofluranu.

 Jakie parametry są monitorowane podczas znieczulenia?

  • tętno
  • szybkość oddychania
  • temperatura ciała
  • wysycenie tlenem (czyli poziom saturacji)  (pulsoksymetr)
  • stężenie dwutlenku węgla (CO2) w wydychanym powietrzu (kapnograf)
  • zapis EKG (elektrokardiografia)
  • nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

Leczenie bólu przy zabiegach:

Leczenie bólu jest wieloetapowe. Stosujemy kombinacje technik znieczulenia miejscowego, podawanie środków opioidowych przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych.

Nad przebiegiem procesu wybudzenia czuwa technik weterynarii lub asystent. Przy wybudzaniu pacjent jest monitorowany , w razie potrzeby dogrzewany, podawane są płyny dożylnie lub leki w zależności od potrzeb.