Gastroenterologia

Czym się zajmuje gastroenterologia? Gastroenterologia zajmuje się schorzeniami ze strony przewodu pokarmowego oraz powiązanych z nimi gruczołów trawiennych.

Jakie choroby gastroenterologiczne leczymy?

 • Zapalenie żołądka i jelit
 • Choroba wrzodowa żołądka i jelit
 • IBD (nieswoiste zapalenie jelit)
 • Zapalenie trzustki i wątroby
 • choroby nowotworowe przewodu pokarmowego
 • krwotoczne zapalenie żołądka i jelit
 • pasożyty (pasożytnicza infestacja przewodu pokarmowego)
 • enteropatia białkogubna

Do postawienia diagnozy służy:

 • badanie USG
 • badanie RTG
 • badanie kału
 • badanie krwi
 • diety eliminacyjne
 • biopsja (badanie histopatologiczne)

Leczenie chorób gastroenterologicznych jest uzależnione od przyczyny i dobrane indywidualnie do danego pacjenta. W ramach naszych usług oferujemy również terapię FMT (przeszczep mikrobioty jelitowej).